Home » Astrology & Vastu Books » तन की रक्षा, मन की शांति और धन की वृद्धि के लिए नित्य पूजा व्रत, स्तोत्र, चालीसा एवं आरतियां

तन की रक्षा, मन की शांति और धन की वृद्धि के लिए
नित्य पूजा व्रत, स्तोत्र, चालीसा एवं आरतियां

₹ 125 only

गणेेेेष जी
मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, आरती।

ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी का मंत्र, ब्रह्मा स्तोत्र, आरती – ब्रह्मा, विष्णु, महेष।

विष्णु, जी
दषावतार मंत्र, दषावतार स्तोत्र, कृष्ण चालीसा, श्री कृष्ण आरती, राम चालीसा, राम स्तुति, श्री रामाष्टक, चार ष्लोकी रामायण, आरती श्री रामचन्द्र जी, आरती विष्णु जी, आरती कुंज बिहारी, चार ष्लोकी भागवत्, चार ष्लोकी गीता सार, महामंत्र।

षिव जी:
मंत्र, श्री मृत्युन्जय मंत्र, द्वादष ज्योर्तिलिंग पाठ, षिवषड्क्षर स्तोत्र, षिव चालीसा, षिव अराधना के 108 मंत्र, द्वादष ज्योर्तिलिंग स्तोत्र, षिव स्तुति, श्री षिवाष्टक, श्री रूद्राष्टक, आरती।

सरस्वती जी:
मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, आरतियाँ।

लक्ष्मी जी:
मंत्र, श्री सूक्त पाठ, लक्ष्मी चालीसा, आरती।

दुर्गा जी:
मंत्र, श्री भगवती स्तोत्र, सप्तष्लोकी दुर्गा स्तुति, आरतियाँ।

हनुमान जी:
मंत्र, स्तोत्र, बजरंग बाण, चालीसा, आरती।

भैरव जी:
मंत्र, बटुक भैरव पाठ, नामावली पाठ, भैरव चालीसा, आरती।

नवग्रहों के मंत्र:
ग्रहों के मंत्र, राषियों के मंत्र, नवदेव गायत्री मंत्र, नवग्रह गायत्री मंत्र, नवदेव मंत्र, नवग्रह पूजा, नवग्रह स्तोत्र, नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य द्वादषनाम स्तोत्र, चंद्र स्तोत्र, अंगारक स्तोत्र, बुध स्तोत्र, बृहस्पति स्तोत्र, षुक्र स्तोत्र, षनि स्तोत्र, षनि चालिसा, राहू स्तोत्र, केतू स्तोत्र।

व्रत कथाएं:
सप्तवारों के व्रत की कथा व आरतियाँ, श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जन्माष्टमी व्रत, महाषिवरात्रि व्रत, करवा चैथ व्रत, अहोई अष्टमी व्रत, महालक्ष्मी व्रत, नवरात्रों के व्रत, दुर्गा स्तुति एवं महात्यम, दस महाविधाओं की कथा, एकादषी व्रत, राम नवमी व्रत, राधाष्टमी व्रत।

Size: 5.25″ x 8.5″ approx
ISBN: 81-7727-392-2